Udruga sakupljača sličica Hrvatske ”IMAM – IMAM – NEMAM” je prva takva organizacija u Hrvatskoj koja okuplja sve zainteresirane pojedince u sakupljanju svih vrsta sličica, kartica i sl.

 

Ciljevi Udruge

Ciljevi Udruge su promicanje kulture sakupljanja sličica, pobuđivanje interesa za sakupljanje i proučavanje svih vrsta sličica, kartica i sl. te  suradnja između svih vrsta sakupljača i kolekcionara u svrhu razvijanja ljubavi prema ovoj vrsti kolekcionarstva kao i zaštita zajedničkih ciljeva.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području hobističke djelatnosti.

Djelatnosti udruge

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje razmjena sličica između članova i ostalih;
 • okupljanje prijatelja sakupljača svih vrsta sličica i ostalih kolekcionara radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
 • održavanje povremenih susreta;
 • osnivanje, održavanje i popunjavanje osnovne kolekcije sličica Udruge;
 • osnivanje ogledne zbirke svih vrsta sličica;
 • održavanje povremenih stručnih predavanja, diskusija i panela;
 • priređivanje izložbi primjeraka iz zbirki članova;
 • pomoć članovima Udruge u nabavci sličica koje im nedostaju;
 • priređivanje kongresa, simpozija, seminara vezanih uz sakupljanje sličica;
 • organiziranje zajedničkih posjeta članova Udruge drugim srodnim društvima;
 • promocija Udruge i sudjelovanje članova putem svih vrsta društvenih mreža;
 • razmjena sa istovrsnim udrugama i ustanovama;
 • obavljanje stručnih ispitivanja sličica, kartica i sl.;
 • davanje stručnih savjeta vezanih uz djelatnosti Udruge;
 • edukacija najmlađih članova o osnovama sakupljanja;
 • organizacija ”Suda časti” vezanog uz svu moguću problematiku nastalu u domeni sakupljanja albuma, sličica i drugog;
 • ostvarivanje suradnje sa muzejima i srodnim ustanovama;
 • izdavanje publikacija vezanih uz djelatnost Udruge.