Sastanak osnivača Udruge

Sastanak osnivača Udruge

Na redovnom sastanku osnivača Udruge raspravljalo se o aktivnostima Udruge do kraja tekuće godine i planovima za nadolazeću 2022. godinu.

Definirani su planovi Udruge za nadolazeću godinu te osnovne aktivnosti kojima će Udruga promovirati svoj rad, osigurati koristi za članove kao i događanja u vidu formalnih ili neforamlnih okupljanja i razmjena sličica.